Gratis bordmeter i ÅFS d. 4. november

Som et nyt tiltag, vil medlemmer, som aldrig har haft en salgsbod på vore markeder, kunne få 2 meter bordplads GRATIS ved markedet i Århus Firma Sportshal søndag d. 4.november.

Tilmeldingsfrist d. 19.oktober

Henvendelse til Elin: elin.veje.graversen@hotmail.com eller Erling: retiro@stofanet.dk

Nyt login til ‘Medlemssiden’

I dag er login skiftet til ‘Medlemssiden’. Du kan få login oplyst ved at skrive til elin.veje.graversen@hotmail.com, lybovi23@gmail.com eller kariahaase@gmail.com med oplysning af dit medlemsnummer. Du skal have betalt kontingent for 2018

 

Endnu et marked i efteråret 2017

Lørdag d. 18. november forsøger foreningen sig med et marked i Aalborg. Det afholdes i Trekanten, Beboer og Kulturhus på adressen Sebbesundvej 2 a, 9220 Aalborg Ø. Kun medlemmer af foreningen kan deltage med en stand. Bordleje er 100 kr/m.  Medlemmer har adgang fra kl. 10 til 11 mod forevisning af medlemskort. Der er åbent for alle fra kl. 11 til 15 og der er gratis adgang.

Tilmelding er senest d. 3. november til Elin. 25385163/elin.veje.graversen@hotmail.com