Meld dig ind i foreningen Legetøjssamlere

Medlem af foreningen?

Meld dig ind i Foreningen LEGETØJSSAMLERE AF 1988 ved at kontakte formand Elin Graversen

på tlf. 86 94 83 47 eller mobil 25 38 51 63,

e-mail: elin.veje.graversen@hotmail.com

Hvis du melder dig ind på mail, så husk at opgive navn, adresse og telefonnr., samt evt. hvad du samler på.

Hvad koster det?
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 50,-. Herudover betales kontingent for et år af gangen. Kontingentet er 300,- kr. som bedes betalt sammen med indmeldelsesgebyr første gang til foreningens bankkonto med reg.nr.1551 konto-nr. 2570602. Ved indmeldelse midt i året eller senere betales fuldt kontingent.

Til vore trofaste medlemmer: Kontingentindbetaling var d. 1.februar 2018. Nåede du det ikke? Kontakt venligst vores kasserer Vivi Bojsen for en aftale.